P. Dussmann s.r.o

Zákazky spoločnosti Dussmann Group na Slovensku prevzala od 24.7.2014 spoločnosť Blitz Blank Facility Services s.r.o.
Webové stránky Blitz Blank Facility Services s.r.o. sú dostupné cez link: www.blitzblank.sk
Stránky spoločnosťi Dussmann Group sú dostupné tu: www.dussmanngroup.com

P. Dussmann s.r.o

Die Geschäfte der Dussmann Group in der Slowakei werden seit dem 24.07.2014 von der Blitz Blank Facility Services s.r.o. fortgeführt.
Webseite der Blitz Blank Facility Services s.r.o. erreichen Sie über folgenden Link: www.blitzblank.sk
Zur Webseite der Dussmann Group gelangen Sie hier: www.dussmanngroup.com